Dzień Pszczoły
Dzień Pszczoły

Dzień Pszczoły

Dzień Pszczoły

Światowy Dzień Pszczół – HF0BEE

W 2022 roku Światowy Dzień Pszczół, ustanowiony przez ONZ, przypada na 20 maja (piątek). Pszczoły, to nie tylko znana nam powszechnie pszczoła miodna, również do  tej grupy zalicza się żyjących w Polsce 470  gatunków owadów pszczołowatych.  Mim, że  ich rozmiary są niewielkie, należą one do najbardziej pożytecznych stworzeń na ziemi. Te owady umożliwiają rozmnażanie się wielu roślin i są niezwykle istotnym elementem w zachowaniu różnorodności biologicznej. 

W poszukiwaniu nektaru i pyłku.

Pszczoły to sympatyczne owady mimo, że potrafią się zdenerwować i czasami poczęstować i mnie i osoby zbyt ciekawskie żądłem. Podobno znawcy tematu, jeżeli nie jest się uczulonym, mówią, że wychodzi to na zdrowie. Powszechnie kojarzy się te sympatyczne owady z ich obrazem „pszczółka na kwiatku”. Pszczoły też oprócz nektaru kwiatowego przynoszą do ula wodę wykorzystywana do przygotowania pokarmu dla larw lub w przypadku upałów do schładzania wnętrza ula (mają taki swój patent na coś w rodzaju klimatyzacji). Fajnie jest obserwować jak pszczoły, korzystając z wody w poidle, języczkiem ją pobierają, żeby potem przetransportować ją do ula.

Woda też jest nam potrzebna.

Z okazji tego ważnego dnia (tylko w dniu 20.05.22) pracowała będzie stacja okolicznościowa HF0BEE, upamiętniająca przeprowadzone łączności okolicznościową kartą QSL (tradycyjną lub w formacie .pdf). Tradycyjnie też, wśród uczestników, którzy nawiążą łączność ze stacją HF0BEE, Pszczółka Maja rozlosuje trzy słoiczki miodu wytworzonego przez moje owady w mojej pasiece.

//———————————————————————————–
20 maja obchodzony jest – ustanowiony przez ONZ – Światowy Dzień Pszczół,
zaś 8 sierpnia 2021 obchodzimy w Polsce Wielki Dzień Pszczół.
 
Z tej okazji będzie pracowała amatorska stacja pod okolicznościowym znakiem HF0BEE. QSO z tą stacją będą potwierdzane specjalną okolicznościową kartą QSL.
Karta okolicznościowa HF0BEE
Koledzy którzy preferują karty w formacie elektronicznym, będą mogli uzyskać potwierdzenie łączności w formie pliku .pdf, po uprzednim przesłaniu takiej prośby, za pośrednictwem strony operatora stacji SP5XXX lub na adres sp5xxx@wp.pl.
Elektroniczna wersja karty QSL.
Wśród kolegów którzy nawiążą łączność ze stacją HF0BEE będą rozlosowane trzy słoiczki miodu wyprodukowanego w przez te cudowne owady w mojej pasiece.
Informacje o wyniku losowania będą zamieszczone na niniejszej stronie.
Stacja HF0BEE będzie aktywna tylko w dniu 08.08.2021
Do usłyszenia. Wacek SP5XXX

May 20 is celebrated – established by the United Nations – World Bee Day,

and August 8 is celebrated in Poland the Great Bee Day.

On this occasion, an amateur station will be working under the occasional sign of HF0BEE. QSO with this station will be confirmed with a special occasional QSL card. Colleagues who prefer cards in electronic format will be able to obtain confirmation of communication in the form of a .pdf file, after sending such a request, via the website of the operator of the SP5XXX station or to the address sp5xxx@wp.pl.

Among colleagues who will establish communication with the HF0BEE station, three jars of honey produced by these wonderful insects in my apiary will be randomly selected.

Information about the drawing result will be posted on this page.

The HF0BEE station will be active only on 08/08/2021

Speak soon. Wacek SP5XXX

Przepraszam za opóźnienie w domknięciu aktywności HF0BEE. Niestety QRL i sprawy prywatne trochę mnie przygniotły. Niemniej, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią Pszczółka Maja wylosowała trzech kolegów którzy są nagrodzeni za łączność ze stacją HF0BEE słoiczkiem miodu z mojej małej pasieki.

Słoiczki z miodem czekają na wysyłkę.

Zdjęcie jest czarno-białe ponieważ zostało zrobione starą poczciwą lustrzanką dwuobiektywową Weltaflex.

Koledzy których wylosowała Pszczółka Maja to: SP9IZA, SP4ELN, SP3GAX, Proszę o kontakt i przesłanie danych adresowych do wysyłki.

Karty QSL są już wydrukowane i rozpoczynam ich wysyłkę do kolegów obsługiwanych przez Biuro.